Менса - документи

Устав на менса: Ustav-Mensa-Bulgaria.pdf
Пълномощно за общо събрание: 2017.doc
Протокол УС 19.04.2017г.: 1-19-04-2017.docx
Протоколи УС 2017-2018г.: Protocols_US_2018.zip
Правилник тестове: Mensa-Bulgaria_pravilnik_testove_2016_05_12_Final.doc
Менса България и ИКЕМ - Меморандум за Електрическа мобилност: Mensa-Bulgaria-Memorandum.pdf
Менса България правилник дейности и членство: Mensa-Bulgaria_pravilnik_deinost_i_chlenstvo_2016_05_12_Final.doc
Copyright © 2018 Менса България. Всички права запазани.